Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GUGiK – sprawozdanie o powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
GUGiK – sprawozdanie o powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Starostowie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 marca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Informacje o powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024