Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
R-SGR – zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-SGR – zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 10%
Raz w roku do 14 sierpnia 2023 r. według stanu na 1 czerwca 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS www.stat.gov.pl;

dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny, teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność gospodarcza w gospodarstwie rolnym. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Maszyny i urządzenia rolnicze. Metody produkcji roślinnej. Nawadnianie w gospodarstwie rolnym. Nawozy mineralne i wapniowe. Nawozy naturalne. Pogłowie zwierząt gospodarskich. Powierzchnia zasiewów. Pracujący i nakłady pracy w gospodarstwie rolnym. Sady. Struktura dochodów w gospodarstwie rolnym. Środki ochrony roślin. Użytkowanie gruntów w gospodarstwie rolnym.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
PESEL. Dane teleadresowe. Nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego. Drugie imię użytkownika gospodarstwa rolnego. Pierwsze imię użytkownika gospodarstwa rolnego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023