Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
R-SGR – zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-SGR – zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – według jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 16 czerwca 2023 r. według stanu na 1 czerwca 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – według jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. według stanu na 1 czerwca 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad telefoniczny;
teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Maszyny i urządzenia rolnicze. Metody produkcji roślinnej. Nawadnianie w gospodarstwie rolnym. Nawozy mineralne i wapniowe. Nawozy naturalne. Pogłowie zwierząt gospodarskich. Powierzchnia zasiewów. Pracujący i nakłady pracy w gospodarstwie rolnym. Sady. Środki ochrony roślin. Użytkowanie gruntów w gospodarstwie rolnym
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023