Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
G-11a – sprawozdanie w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
G-11a – sprawozdanie w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące sprzedaż (i/lub usługę ładowania) paliw alternatywnych w transporcie do odbiorców końcowych na stacjach ładowania prądu przemiennego (AC), stacjach ładowania prądu stałego (DC ) i stacjach tankowania gazu ziemnego CNG;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 11 kwietnia 2023 r. I kwartał 2023 r. – dane ostateczne, do 10 lipca 2023 r. II kwartał 2023 r. – dane ostateczne, do 10 października 2023 r. III kwartał 2023 r. – dane ostateczne, do 10 stycznia 2024 r. IV kwartał 2023 r. – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023