Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MGM-MCW – sprawozdanie o maksymalnych cenach wskaźnikowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Źródło danych:
MGM-MCW – sprawozdanie o maksymalnych cenach wskaźnikowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Regionalne zarządy gospodarki wodnej (jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 26 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 14 czerwca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Dane identyfikacyjne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024