Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
WFOŚiGW SI 01 – dane dotyczące pożyczek i kredytów zagrożonych, będących aktywami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Źródło danych:
Systemy informacyjne wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Raz w roku do 1 czerwca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pożyczki i kredyty zagrożone będące aktywami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023