Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
OPDUT IROST 01 – dane dotyczące odbioru stacji telewizyjnych oraz urządzeń pozwalających na ich odbiór
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych operatorów publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
Źródło danych:
Infrastruktura służąca do rozpowszechniania i odbioru sygnałów telewizyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Operatorzy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych Na bieżąco od 1 stycznia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
upload danych lub ciągły streaming;
serwer Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa operatora przesyłającego dane o urządzeniu. Typ ścieżki zwrotnej urządzenia. Zanonimizowany przez operatora nadany niepowtarzalny identyfikator urządzenia. Zanonimizowany przez operatora nadany niepowtarzalny identyfikator użytkownika. Data i czas startu odbioru urządzenia. Data i czas końca odbioru urządzenia. Kod TERYT adresu użytkownika z umowy do poziomu gminy. Nazwa stacji odbieranej na urządzeniu. Identyfikator stacji odbieranej o urządzeniu. Pozycja stacji na liście kanałów operatora
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023