Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PFR SI 03 – dane dotyczące pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Źródło danych:
System informacyjny Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Polski Fundusz Rozwoju S.A. Raz w kwartale do 12 czerwca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 11 września 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 11 grudnia 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 11 marca 2024 r. za IV kwartał 2023 r., do 30 sierpnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wpłaty podstawowe finansowane przez uczestników PPK. Wpłaty podstawowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Wpłaty dodatkowe finansowane przez uczestników PPK. Wpłaty dodatkowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Wypłaty. Zwroty ogółem. Wartość aktywów netto PPK. Zwroty środków finansowych do uczestników PPK. Zwroty środków finansowych do Budżetu Państwa (łączne kwoty przekazane do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Pracy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023