Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
K-09 – sprawozdanie z organizacji imprez masowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
K-09 – sprawozdanie z organizacji imprez masowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin właściwe ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 21 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność artystyczna i rozrywkowa. Działalność kulturalno-edukacyjna. Informacje o sprawozdawcy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024