Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS KSI 08 – dane dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w kwartale do 2 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 31 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 31 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 1 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rodzinny kapitał opiekuńczy – wypłacone świadczenia. Rodzinny kapitał opiekuńczy – złożone wnioski o ustalenie prawa i o wypłatę rodzinnego kapitału opiekuńczego. Rodzinny kapitał opiekuńczy – dzieci, na które złożono wnioski o ustalenie prawa i o wypłatę rodzinnego kapitału opiekuńczego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.03 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023