Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MFiPR CST 01 – dane dotyczące wyników obliczeń wydatków unijnych dokonanych na podstawie pogrupowanych w obszary tematyczne kategorii interwencji, dla których opracowano odpowiednie klucze przejścia w celu przypisana grup i zadań według Klasyfikacji Wydatków Rozwojowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Źródło danych:
Centralny System Teleinformatyczny 2021
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Raz w roku do 31 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wydatki unijne dokonane na podstawie pogrupowanych w obszary tematyczne kategorii interwencji, dla których opracowano odpowiednie klucze przejścia w celu przypisana grup i zadań według Klasyfikacji Wydatków Rozwojowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.32
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023