Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
SSI-04 – sprawozdanie o wykorzystaniu zaawansowanych technologii w przemyśle
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SSI-04 – sprawozdanie o wykorzystaniu zaawansowanych technologii w przemyśle
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób lub więcej, prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną według PKD do sekcji B, C, D, E;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie około 25%
Co 2 lata do 27 lutego 2024 r. rok 2023 r. – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Społeczeństwo informacyjne. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Wykorzystanie zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwach
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024