Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MFiPR SIKPO 01 – dane dotyczące transakcji sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) finansowanych z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Źródło danych:
System Informacyjny zawierający dane dotyczące Krajowego Planu Odbudowy
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Raz w roku do 31 lipca 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 3 razy w roku do 10 lipca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 13 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wydatki finansowane z części dotacyjnej, według zasady memoriałowej. Wydatki finansowane z części pożyczkowej, według zasady memoriałowej. Pożyczki otrzymane z Unii Europejskiej. Pożyczki spłacone do Unii Europejskiej. Dochody kasowe związane z odsetkami od pożyczek. Wydatki kasowe związane z odsetkami od pożyczek. Dochody memoriałowe związane z odsetkami od pożyczek. Wydatki memoriałowe związane z odsetkami od pożyczek. Stan gotówki – pożyczki. Stan depozytów – na pożyczki. Pozostałe zobowiązania – pożyczki. Pozostałe należności – dotacje. Pozostałe należności – pożyczki. Pozostałe zobowiązania – dotacje
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.19 1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023