Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiPS CAS 03 – dane ze sprawozdań z działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów (RKZ-4G)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Centralna Aplikacja Statystyczna
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 17 lipca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dzieci w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Miejsca w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Czas pracy placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Podmiot prowadzący jednostkę. Pobyt dzieci w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Przystosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pracujący w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Pielęgniarki i położne w placówkach opieki – główne miejsce pracy. Wolontariusz. Przyzakładowe placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024