Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 14 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 14 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 16 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 15 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka energetyczna budynku. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Nazwisko lub nazwa inwestora budynku oddanego do użytkowania
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.10 1.47.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023