Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KK-1 – roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Źródło danych:
KK-1 – roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Polski Instytut Sztuki Filmowej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 4 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność w dziedzinie kinematografii
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024