Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KNF-02 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
Gestor zestawu:
Zestawy danych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
KNF-02 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 10 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 9 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 9 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 9 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r., do 15 lipca 2024 r. za rok 2023 – dane sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w kwartale, narastająco do 12 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 9 czerwca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 11 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 8 września 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 13 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 11 grudnia 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 13 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r., do 12 marca 2024 r. za IV kwartał 2023 r., do 30 sierpnia 2024 r. za rok 2023 – dane sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Komisja Nadzoru Finansowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 sierpnia 2024 r. za rok 2023 – dane sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność zakładów ubezpieczeń
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.04 1.67.01 1.67.03 1.67.07