Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
L-02 – sprawozdanie o zadrzewieniach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
L-02 – sprawozdanie o zadrzewieniach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej niezależnie od prowadzonej działalności, w przypadku gdy posiadają lub prowadzą nasadzenia zadrzewień, z wyjątkiem urzędów gmin i dzielnic m.st. Warszawy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Zadrzewienia
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.52.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024