Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
LOT-1 – sprawozdanie o transporcie lotniczym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
LOT-1 – sprawozdanie o transporcie lotniczym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty posiadające koncesje na transport lotniczy rozkładowy i nierozkładowy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 4 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów. Sieć lotnicza. Tabor lotniczy i jego eksploatacja
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024