Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
BR-01 – książeczka budżetu gospodarstwa domowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
BR-01 – książeczka budżetu gospodarstwa domowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,2%
Raz w miesiącu do 20. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 16 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
serwer centralny GUS www.stat.gov.pl, ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Rozchody gospodarstw domowych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.01 1.44.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023