Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MG/PZR – sprawozdanie o portfelu zamówień na remonty statków
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Infrastruktury
Źródło danych:
MG/PZR – sprawozdanie o portfelu zamówień na remonty statków
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Stocznie remontowe;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 30 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 9 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Centrum Techniki Okrętowej S.A.;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 13 września 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 27 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność przemysłu stoczniowego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023