Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MG-19 – sprawozdanie o zatrudnieniu i czasie trwania pracy w koksownictwie
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Aktywów Państwowych
Źródło danych:
MG-19 – sprawozdanie o zatrudnieniu i czasie trwania pracy w koksownictwie
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby prawne prowadzące działalność w zakresie produkcji wyrobów koksowniczych (koksownie), zaklasyfikowaną według PKD do grupy 19.1 – wytwarzanie i przetwarzanie koksu, oraz użytkownicy koksu;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w roku do 22 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 22 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 21 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 21 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Instytut Technologii Paliw i Energii
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Koksownictwo
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.46.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023