Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
MRiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzkie urzędy pracy
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Wojewódzkie urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 10. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 10. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 10. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Fundusz Pracy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.06 1.65.13 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023