Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MS-DB7 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-DB7 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 16 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 16 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 16 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 16 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenia administracyjne respondentów. Pracownicy delegowani. Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023