Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MS-Not24 – sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-Not24 – sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Notariusze;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 8 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 10 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
sądy apelacyjne
Sądy apelacyjne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 14 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 13 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Akty notarialne. Akty poświadczenia dziedziczenia i europejskie poświadczenia spadkowe. Akty powołania i odwołania zarządcy sukcesyjnego. Czynności związane z przedkładaniem dokumentów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Inne czynności notarialne. Obciążenia administracyjne respondentów. Projekty aktów notarialnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023