Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,2%
Raz w kwartale do 20 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 20 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 20 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 19 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Rozchody gospodarstw domowych. Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania. Zasobność gospodarstw domowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.01 1.44.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023