Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MSWiA-32 – sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
MSWiA-32 – sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA; Państwowy Instytut Medyczny MSWiA;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 9 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność. Ambulatoryjna opieka zdrowotna – infrastruktura. Dane identyfikacyjne. Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kadra medyczna. Profilaktyka zdrowotna. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Zachorowania, problemy zdrowotne. Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.04 1.29.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024