Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MSWiA-39 – sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
MSWiA-39 – sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 9 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Zachorowania, problemy zdrowotne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024