Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MSWiA-44 – sprawozdanie z działalności Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
MSWiA-44 – sprawozdanie z działalności Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 9 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowe Centrum Krwi
Narodowe Centrum Krwi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Krwiodawstwo. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024