Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MS-ZK-6 – sprawozdanie o nauczaniu skazanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-ZK-6 – sprawozdanie o nauczaniu skazanych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakłady karne; areszty śledcze;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 4 lipca 2023 r. za rok szkolny 2022/2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
okręgowe inspektoraty Służby Więziennej
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nauczanie skazanych kobiet i mężczyzn. Obciążenia administracyjne respondentów. Skazani uczący się w rozbiciu na systemy odbywania kary
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023