Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MS-ZK-7 – sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-ZK-7 – sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakłady karne; areszty śledcze;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 16 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Gruźlica. HIV/AIDS. Hospitalizacje i dializy w szpitalach pozawięziennych. Inne choroby zakaźne. Obciążenia administracyjne respondentów. Orzecznictwo lekarskie. Pacjenci w oddziałach szpitalnych i izbach chorych. Porady ambulatoryjne. Wykonane: badania analityczne, RTG, endoskopowe i USG, zabiegi fizjoterapeutyczne, protezowanie uzębienia. Zgony osadzonych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024