Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MS-ZK-8 – sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-ZK-8 – sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Absencja funkcjonariuszy. Funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni. Funkcjonariusze pozostający do przeszkolenia. Funkcjonariusze przeniesieni. Nawiązanie stosunku służbowego/pracy. Obciążenia administracyjne respondentów. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy. Stopnie funkcjonariuszy. Szkolenie funkcjonariuszy. Ustanie stosunku służbowego/pracy. Wychowawcy i terapeuci pionu penitencjarnego. Wykonanie etatowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024