Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MS-ZN27p – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-ZN27p – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Szkoły w zakładach poprawczych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 2 września 2023 r. za rok szkolny 2022/2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ewidencja wychowanków pobierających naukę w zakładzie poprawczym. Kształcenie wychowanków w zakładzie poprawczym. Obciążenia administracyjne respondentów. Zestawienie ogólne – stan na ostatni dzień nauki
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023