Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MS-ZN27s – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-ZN27s – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Szkoły w schroniskach dla nieletnich;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 2 września 2023 r. za rok szkolny 2022/2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ewidencja wychowanków pobierających naukę w schronisku dla nieletnich. Klasyfikacja uczniów. Obciążenia administracyjne respondentów
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023