Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
MT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Metro Warszawskie Spółka z o.o.;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 8 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przewozy pasażerów. Sieć kolejowa. Tabor kolejowy i jego eksploatacja
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024