Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ/N-1a – kwestionariusz zgłoszenia nowotworu złośliwego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ/N-1a – kwestionariusz zgłoszenia nowotworu złośliwego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA;

metoda obserwacji pełnej
Stały dostęp sukcesywnie i do 15 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, wojewódzkie biura rejestracji nowotworów
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 15. dnia po miesiącu rozpoznania choroby i do 15 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, wojewódzkie biura rejestracji nowotworów
Wojewódzkie biura rejestracji nowotworów;

metoda obserwacji pełnej
Stały dostęp do 29 września 2023 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 grudnia 2023 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal informacyjny Krajowego Rejestru Nowotworów (www.onkologia.org.pl);

dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Zachorowania, problemy zdrowotne. Zgony.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Płeć. Kraj urodzenia. PESEL. Wykształcenie. Data urodzenia. Obywatelstwo. Imię i nazwisko. Adres zamieszkania
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023