Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ-06 – sprawozdanie z realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-06 – sprawozdanie z realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz higienistki szkolne w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 września 2023 r. według stanu na koniec roku szkolnego 2022/2023 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, urzędy wojewódzkie
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 października 2023 r. według stanu na koniec roku szkolnego 2022/2023 – dane zweryfikowane;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Instytut Matki i Dziecka
Instytut Matki i Dziecka;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 grudnia 2023 r. według stanu na koniec roku szkolnego 2022/2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum e-Zdrowia
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Profilaktyka zdrowotna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024