Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 22 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę
Komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 8 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. – dane zweryfikowane;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 17 maja 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum e-Zdrowia
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zachorowania, problemy zdrowotne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024