Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, urzędy wojewódzkie, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 19 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. – dane zweryfikowane;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Instytut Psychiatrii i Neurologii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 maja 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum e-Zdrowia
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność. Cechy demograficzne osób. Kadra medyczna. Zachorowania, problemy zdrowotne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024