Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
C-02-2 – notowania cen detalicznych owoców i warzyw
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
C-02-2 – notowania cen detalicznych owoców i warzyw
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące punkty sprzedaży detalicznej;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
2 razy w miesiącu od 5. do 22. dnia miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
notowanie cen;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny detaliczne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023