Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 23 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, urzędy wojewódzkie
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. – dane zweryfikowane;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum e-Zdrowia
Centrum e-Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 lipca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Centrum e-Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 września 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kadra medyczna. Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność. Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura. Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024