Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ-46 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-46 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe, graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna
Wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 14 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Inspektorat Sanitarny;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 14 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum e-Zdrowia
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024