Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ-50 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-50 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe, graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, Centrum e-Zdrowia;

dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum e-Zdrowia
Wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, Centrum e-Zdrowia;

dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum e-Zdrowia
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024