Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ-54 – roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-54 – roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, biorące udział w szczepieniach ochronnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna
Wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Profilaktyka zdrowotna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024