Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, zgłoszonych w okresie sprawozdawczym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, zgłoszonych w okresie sprawozdawczym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w miesiącu do 16. dnia miesiąca od 1. do 15. dnia miesiąca, do 1. dnia następnego miesiąca od 16. do ostatniego dnia miesiąca;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna
Wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w miesiącu do 17. dnia miesiąca od 1. do 15. dnia miesiąca, do 2. dnia następnego miesiąca od 16. do ostatniego dnia miesiąca;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
Powiatowe, graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 8 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 8 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 7 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 7 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna
Wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 15 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 14 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 14 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
Powiatowe, graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 20 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna
Wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 lutego 2024 r. za rok 2023 – dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zachorowania, problemy zdrowotne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02