Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NBP-NK/H – ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych – handlowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
NBP-NK/H – ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych – handlowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami, podmioty zajmujące się obrotem nieruchomościami, agencje nieruchomości, firmy deweloperskie, właściciele i zarządcy nieruchomości, firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych oraz jednostki sprawujące kontrolę nad Spółkami będącymi właścicielem nieruchomości;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 20 czerwca 2023 r. według stanu na 31 maja 2023 r., do 20 grudnia 2023 r. według stanu na 30 listopada 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Obrót nieruchomościami
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023