Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NBP-NM/RP – ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych – rynek pierwotny
Gestor zestawu:
Zestawy danych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
NBP-NM/RP – ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych – rynek pierwotny
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty obsługujące pośredników i zarządców w zakresie gromadzenia danych dotyczących cen nieruchomości i czynszów najmu; Polski Fundusz Rozwoju oraz związane z nim i tworzone przez niego podmioty zajmujące się budową mieszkań na wynajem i ich wynajmem; zarządcy nieruchomości; zarządcy najmem; firmy deweloperskie, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty realizujące inwestycje mieszkaniowe;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w roku do 20 czerwca 2023 r. dane transakcyjne za okres od 1 marca do 31 maja 2023 r. oraz dane ofertowe według stanu na dzień 1 czerwca 2023 r., do 20 września 2023 r. dane transakcyjne za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r. oraz dane ofertowe według stanu na dzień 1 września 2023 r., do 20 grudnia 2023 r. dane transakcyjne za okres od 1 września do 30 listopada 2023 r. oraz dane ofertowe według stanu na dzień 1 grudnia 2023 r., do 20 marca 2024 r. dane transakcyjne za okres od 1 grudnia 2023 r.–do 28 lutego 2024 r. oraz dane ofertowe według stanu na dzień 1 marca 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obrót nieruchomościami. Zasoby mieszkaniowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023