Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
OŚ-27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
OŚ-27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Regionalne dyrekcje Lasów Państwowych; dyrekcje parków narodowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zagrożenia i ochrona lasu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024