Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

metoda obserwacji pełnej
3 razy w roku do 31 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 31 stycznia 2024 r. za II półrocze 2023 r., do 26 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, urzędy marszałkowskie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

metoda obserwacji pełnej
3 razy w roku do 16 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 15 lutego 2024 r. za II półrocze 2023 r., do 15 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Finansowanie ochrony środowiska. Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12 1.65.19 1.65.32 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023