Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
P-01 – sprawozdanie o produkcji
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
P-01 – sprawozdanie o produkcji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób lub więcej: – prowadzące przeważającą lub drugorzędną działalność zaklasyfikowaną według PKD do klasy 03.11, sekcji B, C, – produkujące wyroby i świadczące usługi określone w nomenklaturze PRODPOL; podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 9 osób lub mniej, produkujące pellety, brykiety, sprasowane i aglomerowane drewno oraz odpady roślinne, łącznie z brykietami ze słomy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Produkcja wyrobów i usług przemysłowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.46.04 1.49.01 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024